Cadzand Bad

Vakantieincadzand.nl

Zeeuws Vlaanderen

Zeeuws Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen in zuidelijk Zeeland, zit vast aan Belgisch Oost- en West-Vlaanderen en wordt noordelijk begrenst door de Westerschelde (de Honte).

Gemeentes in Zeeuws Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen zijn drie gemeenten: Sluis, Terneuzen en Hulst. Onder Sluis vallen naast het vestingstadje Sluis ook Cadzand, Nieuwvliet,Breskens, Oostburg en Aardenburg. Terneuzen is een haven/arbeidersstad is en de vestingsstad Hulst staat bekend om de bourgondische levensstijl.

 

De rust in Zeeuws Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is erg rustig, want met 147 inwoners per km² is het dun bevolkt. Terwijl de dichtst bevolkte gemeente van Nederland (Den Haag) 5762 inwoners per km² telt.

 

Natuurgebieden in Zeeuws Vlaanderen

In Zeeuws Vlaanderen zijn er twee belangrijke natuurgebieden:

  • In het Oosten is het Verdronken Land van Saeftinghe te vinden.  Dit gebied,  met een oppervlakte van 3484 hectare, grenst aan de Westerschelde. Elk getijde overspoelt het brakke water het natuurgebied met een unieke flora en fauna. Ongeveer 70% is begroeid met schorplanten, de rest bestaat uit zandplaten, slikken en geulen. In het gebied zin vele vogels te vinden die er broeden of overwinteren.
  • In het westen, tegen de Belgische grens ligt het Zwin (zie onder). Het Zwin is een slufter waar de zee met getijden in- en uitstroomt. Hierdoor is er voor vogels veel voedsel te vinden en dat merk je aan de vele broedvogels en overwinteraars. Vroeger vormde het Zwin vanuit Zee de verbinding naar Brugge en Damme. Nu is het een doodlopende arm. Aan de Nederlandse zijde is een bezoekerscentrum waar je aan rondleidingen kan deelnemen en aan de Belgische kant is er een vogelpark.
Categorie: